Ιδιαίτερο μάθημα είναι το μάθημα το οποίο είναι μόνο για εσάς (ή για εσάς κι ένα φίλο σας). Ο δάσκαλος είναι 100% αφοσιωμένος σε εσάς, καθώς δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές και προσαρμόζεται αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες.


Το κάθε ιδιαίτερο μάθημα διαρκεί 55-60 λεπτά και μπορείτε να τα κλείσετε οποιαδήποτε ώρα από τις 15:00 έως τις 22:00 Δευτέρα με Παρασκευή και από τις 12:00 έως τις 17:00 το Σάββατο.Τα ιδιαίτερα μαθήματα πάντα κανονίζονται τουλάχιστον 1 ημέρα πριν. Στο μάθημα σας μπρείτε να κάνετε οποιοδήποτε είδος χορού προτιμάτε καθώς είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με εσάς. Ο δάσκαλος  ακολουθεί τους δικούς σας ρυθμούς μάθησης κι διαφοροποιεί τον τρόπο μαθήματος ανάλογα την προσωπικότητα σας.


Αν για παράδειγμα έχετε κάποιο συγκεκριμένο στόχο, όπως εξετάσεις ή χορογραφία, στο μάθημά σας θα έχετε την ευκαιρία να δουλέψετε πάνω σε αυτά με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.


Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε ιδιαίτερα μαθήματα σας προτείνουμε να έρθετε για το πρώτο σας δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα.

Private Lessons

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Private lesson is the class that only yourself (or yourself, a friend or Partner) attend. The teacher is 100% focused on you as there are no other people in the class and He/She meets all your requirements. 


Each private class lasts between 55 to 60 minutes  and they can take place anytime from 15:00 to 22:00 on weekdays and 12:00 to 17:00 PM on Saturdays.
Private lessons always have to be booked in Advance. In the private class you can do any style of dance you prefer as it is tailor-made according to your needs. The teacher always follows your pace of learning and adjusts the style of lesson to your personality.If you have a specific goal for example an exam or Choreography in the private lesson you will get the opportunity to work on with lots of detail.If you wish to book a private class we recommend to come for your first FREE trial lesson.