Οur goal at The Dance Town is to offer everyone interested in dancing the easiest way to enter this lovely world.This is the reason we offer 10% discount on any 1st package you choose! That way the prices start from 7 Euros  per group class and from 17 Euros per private class!Book now your 1st FREE CLASS and come by to meet us.


*All lessons are 1 hour long.

Prices/Offers

Στόχος της σχολής The Dance Town είναι να προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν χορό τον πιο εύκολο τρόπο να γνωρίσουν αυτόν τον υπέροχο κοσμό.


Για αυτό το λόγο προσφέρουμε 10% έκπτωση σε οποιοδήποτε 1ο πρόγραμμα εσείς επιλέξετε! Έτσι οι τιμες μας ξεκινούν από 7 Euro για τα ομαδικά μαθήματα και από  17 Euro για τα ιδιαίτερα!


Κλείστε τώρα το 1ο σας ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ μάθημα κι ελάτε να μας γνωρίσετε.


*Όλα τα μαθήματα διαρκούν 1 ώρα.ΤιμΕς/Προσφορές