Ομαδικό μάθημα είναι αυτό στο οποίο τουλάχιστον 4 μαθητές συμμετέχουν και παραδίδεται από 1 ή κάποιες φορές 2 δασκάλους. Τα ομαδικά μαθήματα διαρκούν 55 με 60 λεπτά και πραγματοποιούνται από τις 20:00 μέχρι τις 22:00 Δευτέρα εώς Πέμπτη.


Στα ομαδικά μαθήματα δεν χρειάζετε να κλείσετε τη θέση σας από πριν. Μπορείτε απλά να έρθετε την ίδια μέρα και να ζητήσετε να παρακολουθήσετε είτε ένα είτε περισσότερα από αυτά.


Σε κάθε ομαδικό μάθημα θα διδαχθείτε 1 με 2 χορούς (εκτός αν το μάθημα είναι Belly Dancing ή Μοντέρνο όπου θα εστιάσετε στην τεχνική αποκλειστικά αυτών των χορών). Οι χοροί που διδάσκονται σε κάθε μάθημα αποφασίζονται από τον δάσκαλο σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και το πρόγραμμα της σχολής.


Στο ομαδικό μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να δουλέψετε την τεχνική σας αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι θα έχετε την ευκαιρία να να χορέψετε με άλλους μαθητές του ίδιου επιπέδου. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα την προσωπική σας βελτίωση.


Στα ιδιαίτερα μαθήματα το να ακολουθήσετε ή οδηγήσετε τον καθηγητή σας είναι αρκετά ευκολό, όταν όμως θα κλειθείτε να κανετε το ίδιο με κάποιον άλλο μαθητή θα δείτε ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάτι καινούργιο το οποίο θα σας  βελτιώσει ταχύτατα.


Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε ομαδικά μαθήματα σας προτείνουμε να έρθετε για το 1ο σας δωρεάν δοκιμαστικό.


Αν επιθυμείτε να δείτε το προγραμμά μας παρακαλώπατήστε εδώ:

Group lesson is the class that at least 4 people attend and it is usually lead by 1 or sometimes 2 teachers. Each group lessons lasts between 55 to 60 minutes and they usually take place between 20:00 to 22:00pm on weekdays.In order to attend a Group lesson you do not need to book in advance you can turn up and sign up for one group class or more on the day.
In each group class you will be taught one or two dance styles (except the Belly Dancing and Modern Dance classes that you will focus only on these dance styles). The styles that will be taught on the day are usually decided by the teacher according to the group needs and the program of the studio.
In the Group class you will get the opportunity to work individually to your technique but more importantly you will get the chance to dance with other students of your level around the room. This is very important as it will improve your skill a lot.In the private class being lead or followed by a teacher is quite easy but having to dance with another student you will face a new challenge that will improve your skills considerably.

If you wish to book a group class we recommend to come for your first FREE trial lesson.


Please click here to see our WEEKLY SCHEDULE FOR GROUP CLASSESGroup Lessons

ΟΜΑΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ